Tag Archive : TagsFIFA55

หลากหลายวิธี ในการหาเงินจากการแทงบอล

หลากหลายวิธี ในการหาเงินจากการแทงบอล

หลากหลายวิธี ในการหาเงินจากการแทงบอล
หาเงินจากการแทงบอล ก็มีหลายวิธียกตัวอย่างเช่นรับบอลมาขาย ขายบอลขายยังไงขายบอลแบบไม่เสียง คือการรับบอลมาปกติแล้วขาย

อยากเช่น บอลคู่นี้ ราคา-10หากเป็นโต๊ะบอลแบบบ้านๆ แทง100จ่าย90บาทใช่ไหมครับแต่หากเราเอามา

ขายในเวปหละเรา สามารถรับบอลได้เลยนะครับผมเชื่อว่าหากราคาบอล-10 ในเว็ป จะแทงได้ 92-95 เลยที่เดียวนี้คือการหากำไรจากค่าน้ำแบบไม่มีเสียตังเลยครับแค่ลงทุนก่อน แล้วก้เก็บเงินให้ได้ ก็พอ

ยังไม่หมดแค่นั้นสต็ปละ สเป็นนี้เอามาขาย สบายๆเลย สมุติว่าเรารับ สเต็ปมาขายในเว็ป หากคนแทงเข้าเราได้เยอะกว่าแน่นอนจากเวป ครับหากไม่เข้าเราก็ได้คอม จากเว็ปอีก มีแต่ได้กลับได้ไม่มีเสียเลย

นี้คือวิธีการหาเงินจากบอลแบบ 100 % ก็ยังมีอีกหลายวิธีที่นักพนันชอบเสี่ยงกันอยากเช่น แทงบอลต่ำใกล้จบ แทง1000ได้200แบบนี้วัดใจเลย 2 นาทีจบเป็นต้น แล้วก็แทงบอลต่ำไว้ แตะสัก 15 นาทีค่อยกดสูงน้ำแดง จะมีกำไร

จ า ก ร า ค า น้ำ ส ว น ต่ อ ง แ น่ น อ น ห า ก บ อ ล ไ ม่ ยิ้ ง ก่ อ น น ะ ค รั บ นี้ เ ป็ น เ พี ย ง

หลากหลายวิธี ในการหาเงินจากการแทงบอล
หลากหลายวิธี ในการหาเงินจากการแทงบอล

ตัวอย่างคร่าวๆที่ผมหยิบขึ้นมาให้ดูต่างคนต่างความคิดลองไปเล่นแล้วเราจะคิดออกเองครับ เล่นตัวที่เราชอบได้เลยผมขอยกตัวอย่างราคาก้แล้วกันการแทงบอลออนไลน์จะต่างจากโต๊ะ ทั่วๆไปมีหลาย ราคาให้เลือกบอลใหญ่ๆมี ถึง3ราคาเลยทีเดียว

สีน้ำแดงคือทีมต่อสีดำคือทีมลอง หากเรากดราคาเช่น 0.95 หากเราเล่น 1000 บาทจะได้ 950 บาทเลยที่ เดียว ว่าแต่บอลก็มีราคาสีแดงนะ บอลน้ำแดงคืออะไร บอลน้ำแดงจะเป็นบอลน้ำสีแดงจะมี-อยู่ข้างหน้าราคา เช่น -0.83 อันนี้คือ บอลน้ำแดง

อัตราการจ่ายยังไงละ คือ หากขึ้นว่า -0.83 คือเรา แทง 1000 หากได้ ได้1000 หากเสียจะเสียเพียง 830 บาทเท่านั้นนี้หละครับคือความสนุกที่มีอยู่ในเว็ปของเรา

สำ ห รั บ มื อ ใ ห ม่ บ อ ก แ ล้ ว ค รั บ ว่ า เ ข้ า ใ จ ง่ า ย ห า ก ไ ด้ อ่ า น บ ท ค ว า ม แ ล ะ ศึ ก ษ า ไ ป เ รื่ อ ย ๆ ค ง จ ะ เ ข้ า ใ จ ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > >